Mini Blood Collection Tube

Цевка за собирање на мини крв