Endotracheal Tube

Ендотрахеална цевка

  • Disposable Endortracheal Tube With Cuff

    Ендотратрахијална цевка за еднократна употреба со манжетна

    Ендотрахеална цевка е флексибилна цевка што се става преку устата во душникот (душник) за да му помогне на пациентот да дише. Ендотрахеалната цевка е потоа поврзана со вентилатор, кој доставува кислород до белите дробови. Процесот на вметнување на цевката се нарекува ендотрахеална интубација. Ендотрахеалната цевка сè уште се смета за „златен стандард“ уреди за обезбедување и заштита на дишните патишта.