Auto-Retractable Needle Syringe

Шприц за игла со автоматско повлекување

  • FDA Approved Auto Retractable Needle Safety Syringe

    ФДА одобри шприц за безбедност со игла што се повлекува

    Иглата се повлекува автоматски директно од пациентот во цевката на шприцот кога рачката на клипот е целосно притисната. Автоматското повлекување пред отстранување, практично ја елиминира изложеноста на контаминираната игла, ефикасно намалувајќи го ризикот од повреда на иглата.