Laryngeal Mask

Ларингеална маска

  • Medical Consumables Laryngeal Mask Airways For Single Use

    Медицински потрошен материјал Маска од гркланот Airways за еднократна употреба

    Laryngeal Mask Airways за еднократна употреба е изработен од медицински материјал, има одлична биокомпатибилност. Производите имаат 5 вида: Нормална ПВЦ ларингеална маска Ервејс-ЕДЕН ПОСТ, Нормална силиконска ларингеална маска-ЕДЕН ПАТ, Засилена ПВЦ ларингеална маска Ервејс-ДВА ПАК, Засилена силиконска ларингеална маска-ДВА ПАК, Засилена силиконска ларингеална маска-ЕДЕН НАЧИН).